Polityka Prywatności CommVOLT Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej commvolt.eu zwanej dalej „commvolt.eu ”.

1. Administrator danych osobowych
Właścicielem commvolt.eu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest CommVOLT Sp. o.o. mieszczący się w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 149 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000836019, będąca operatorem witryny internetowej commvolt.eu
2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
W czasie korzystania z serwisu commvolt.eu Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania wybranej przez Klienta usługi. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie zamówionej usługi. Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:

Złożenie zapytania, za pośrednictwem formularza
W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dokumentu sprzedaży:

– nazwa firmy przedsiębiorcy (imię i nazwisko)
– adres e-mail
– numer telefonu kontaktowego

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których CommLed Sp. z o.o. korzysta przy prowadzeniu witryny internetowej commvolt.eu : dostawcom usługi hostingu, usług finansowo-księgowych i informatycznych, firmom kurierskim, serwisantom urządzeń. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów zawartych z CommVOLT Sp. z o.o.
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, CommVOLT Sp. z o.o. udostępni je uprawnionym organom państwowym.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez CommVOLTSp. z o.o.:

– przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych, bądź
– do chwili cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu w zależności tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych
Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów danych poprzez ochronę witryny internetowej commvolt.eu .
6. Uprawnienia Klienta
Klient jest uprawniony w każdym czasie do:

• dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez administratora,
• żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem. Wykonanie niektórych spośród wymienionych wyżej uprawnień może uniemożliwić korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem CommVOLT Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą Klienta. CommVOLT Sp. z o.o. może zachować niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z zawartymi umowami.

7. Zmiana polityki prywatności
CommVOLT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu commvolt.eu .
8. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

+48 (32) 338 39 80 lub adresem e-mail:

Polityka cookies
Niniejsza polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies przez witrynę internetową , zwaną dalej „Serwisem”, oraz uprawnienia Użytkowników Serwisu w zakresie zarządzania plikami cookies.
Właścicielem Serwisu jest CommVOLT Sp. o.o. mieszczący się w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 149 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000836019 .
Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Akceptując warunki korzystania z Serwisu oraz otwierając i korzystając z niego Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na użycie plików cookie, o których mowa powyżej.
2. Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przez Serwis, może on zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
◦ Internet Explorer
◦ Chrome
◦ Safari
◦ Firefox
◦ Opera
◦ Android
◦ Safari (iOS)
◦ Windows Phone
◦ Blackberry